Výbory a komise

Finanční výbor obce Drslavice

Funkce finančního výboru:

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených obcí,
 3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých obcí z jejích prostředků,
 4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Členové finančního výboru:

 • Mgr. Hana Patrasová (předseda)
 • Dana Machovcová
 • Libor Hykyš
Kontrolní výbor obce Drslavice

Funkce kontrolního výboru:

 1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
 2. kontroluje dodržování právních předpisů obce na úseku samostatné působnosti,
 3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.


Členové kontrolního výboru:

 1. Václav Vachta (předseda)
 2. Petr Domín
 3. Jiří Rosa
DatumProtokol o výsledku kontroly kontrolního výboru
17. 05. 2013Protokol č. 01/2013 (.pdf)
27. 11. 2011Protokol č. 01/2011 (.pdf)
20. 12. 2010Protokol č. 01/2010 (.pdf)
29. 12. 2009Protokol č. 01/2009 (.pdf)
18. 11. 2008Protokol č. 01/2008 (.pdf)
17. 10. 2007Protokol č. 01/2007 (.pdf)
28. 12. 2007Protokol č. 02/2007 (.pdf)

Drslavice 25
383 01 Prachatice

Email: drslavice@atlas.cz

Profil zadavatele

IČ: 00583006
Číslo účtu: 248317220/0300
Datová schránka: xtsb4wv

Starosta obce

Miroslav Dočkal
tel: +420 725 031 213

© 2020 | Obec Drslavice