Prohlášení o přístupnosti

Obec Drslavice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.obecdrslavice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.obecdrslavice.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG 2. 1. z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text
  • některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno
dne 30. 12. 2019.

Toto prohlášení bylo vypracováno
dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba, kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu drslavice@atlas.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Drslavice 25
383 01 Prachatice

Email: drslavice@atlas.cz

Profil zadavatele

IČ: 00583006
Číslo účtu: 248317220/0300
Datová schránka: xtsb4wv

Starosta obce

Miroslav Dočkal
tel: +420 725 031 213

© 2020 | Obec Drslavice